patientinformation-top

Patientinformation

Her finder du oplysninger om kvalitet, klagemuligheder og tværfaglig kommunikation.

Kvalitet

Sparring og patienttilfredshed

For at bevare højest mulig kvalitet på Klinik For Kiropraktik prioriterer vi faglig sparring højt, vi deltager løbende i faglig relevante kurser  Patienttilbagemeldinger er et vigtigt redskab for os i forbindelse med kvalitet og forbedringer på klinikken og vi opfordrer derfor til brug af vores RIS og ROS kasse på klinikken.

Studerende/praktik

Vi ønsker at udbrede kendskabet til kiropraktik og give vores mangeårige kiropraktiske erfaring videre. Er du folkeskoleelev, efterskoleelev, gymnasieelev eller i gang med kiropraktor studiet/Klinisk Biomekanik er du altid velkommen til at kontakte os med henblik på praktikperiode.

Klagemuligheder

Hvis der er gået noget galt i forbindelse med behandlingen, har du som kiropraktor patient mulighed for at klage via det etablerede klage- og erstatningssystem. Sådan indberettes en klage: https://stpk.dk/da/borgere/klag-over-en-behandling/

Har du eller en pårørende i forbindelse med besøg på klinikken eller på et behandlingssted i Danmark oplevet uhensigtsmæssigheder eller fejl kan du indberette det her: https://stps.dk/da/rapporter-en-utilsigtet-haendelse

Tværfaglig kommunikation

Vi er glade for den stigende tendens til tværfaglig kommunikation og dermed øgede faglighed i vores nærområde, som bidrager til bedre patientforløb.

Vi kommunikerer gerne med læger, fysioterapeuter og andre autoriserede sundhedspersoner via EDIFACT, vores lokationsnummer er 5790000229116.

Tværfaglighed

Vi er glade for at arbejde tværfagligt hvor det er det bedste for patienterne.

Klinik for Kiropraktik
Indre Vordingborg 13 D
4700 Næstved
&
Sundhedscenter Stege
Peblingerende 2
4780 Stege
Tlf: 55773365